Doradztwo w zakresie Wellbeing

Strona główna » Doradztwo w zakresie Wellbeing
S 1024x420 - Doradztwo w zakresie Wellbeing

OPIS PROJEKTU

Personalne doradztwo w zakresie Wellbeingu dla właściciela firmy lub osoby oddelegowanej do projektu. Poprzez udział w projekcie uzyskasz możliwość opracowania dla siebie lub dla oddelegowanego pracownika indywidualnego programu poprawy zdrowia. W trakcie konsultacji z doradcami zostaną ustalone główne założenia dotyczące tej strategii oraz harmonogram działań.

PROJEKT WELLBEING ZAWIERA

Konsultacje online wraz opracowaniem strategii Twojej poprawy zdrowia (wymagane spotkania konsultacyjne online odbywają się na platformie ZOOM) ze specjalistami z dziedzin:
• medycyny funkcjonalnej,
• dietetyki klinicznej,
• biohackingu,
• treningu personalnego,
• fizjoterapii.

Wyżej wymienieni specjaliści poświęcą Twojej osobie w sumie aż 50h zegarowych pracy, która na końcu zostanie przekuta na pełny raport z doradztwa. W raporcie tym poza podsumowaniem wykonanych działań otrzymasz strategię poprawy swojego zdrowia włącznie z wszelkimi zaleceniami dotyczącymi poprawy wyników badań krwi, suplementacji, odżywiania i programu treningu profilaktycznego dla zachowania zdrowia przez długie lata. Raport będzie również zawierał gotowe strategie poprawiania poziomu wellbeingu i produktywności dla całej Twojej firmy – jakkolwiek dużą organizacją nie zarządzasz.

Dodatkowymi bonusami od Studia Never Average będą dla Ciebie:

  • 48h treningów personalnych (ustalonych indywidualnie z trenerem w częstotliwości 2x/tydzień),
  • 12h zabiegów fizjoterapii (ustalonych indywidualnie z fizjoterapeutą w dowolnej częstotliwości)

Drugim etapem doradztwa będą szkolenia BIOHACKING W PRAKTYCE autorstwa założyciela naszej firmy Adriana Sajdaka standardowo dostępnego odpłatnie na naszej platformie szkoleniowej.

Szkolenie to zawiera takie moduły dydaktyczne, jak: podstawy biohackingu, odżywianie dla osiągania wysokiej produktywności, radzenie sobie ze stresem w praktyce, suplementacja dla poprawy pracy mózgu oraz moduł „zadbaj o swój sen”. 45h dydaktycznych szkolenia z ćwiczeniami pewnością uzupełni Twoje kompetencje o wiedzę pozwalającą Ci stale utrzymywać produktywność na wysokim poziomie. Prezenty i gadżety niespodzianki dla każdego uczestnika projektu. Bezpłatny udział w cyklicznych warsztatach zdrowotnych organizowanych przez Studio Never Average w trakcie trwania projektu.

asa - Doradztwo w zakresie Wellbeing

W ramach tego projektu uzyskujesz wsparcie doradcy, który koncentruje swoje działania wyłącznie na Twoim przedsiębiorstwie. Koszty poniesione przez Ciebie to jedynie opłacenie wkładu własnego do Operatora Projektu w wysokości 2880,00 zł (kwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu) oraz opłacenie podatku VAT w wysokości 3312,00 zł którego cała kwota kwalifikuje się do odliczenia w Urzędzie Skarbowym. ZA KWOTĘ 2880zł otrzymujesz wszystkie powyższe wartości wraz ze stałym wsparciem dedykowanego specjalisty, który w doraźny sposób będzie w stanie odpowiadać na Twoje wszelkie pytania i wspierać Twój proces poprawy zdrowia oraz osiągania szczytów produktywności.

*Wartość rynkowa usług zawartych w projekcie: konsultacja ze specjalistą medycyny funkcjonalnej 800zł konsultacja ze specjalistą dietetyki klinicznej 300zł konsultacja ze specjalistą biohackingu 800zł konsultacja z trenerem personalnym 150zł konsultacja z fizjoterapeutą 160zł trening personalny 160/h (48 treningów = 7680zł) zabieg fizjoterapii 160/h (12 zabiegów = 1920zł) raport projektu według standardów S.U.S 2.0 oraz ISO 9001:2015 14000zł lub więcej w zależności od wielkości raportu.

 

ZAKŁADANE REZULTATY UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Poprawa ogólnego stanu zdrowia:

Holistyczne podejście do zdrowia, które uwzględnia różne aspekty życia i zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Identyfikacja i eliminacja przyczyn chronicznych dolegliwości poprzez dokładną analizę stanu zdrowia, wyników badań krwi i testów funkcjonalnych oraz stylu życia.

Optymalizacja diety i odżywiania:

Spersonalizowane plany żywieniowe dostosowane do indywidualnych potrzeb organizmu, oparte na analizach klinicznych i preferencjach żywieniowych. Edukacja na temat zdrowych nawyków żywieniowych i strategii suplementacji.

Poprawa parametrów fizycznych i sprawności:

Zindywidualizowane programy treningowe mające na celu poprawę siły, wytrzymałości, elastyczności i ogólnej sprawności fizycznej. Redukcja ryzyka kontuzji i poprawa regeneracji poprzez profesjonalne podejście fizjoterapeutyczne.

Podniesienie poziomu energii, efektywności zawodowej i produktywności:

Techniki biohackingu mające na celu optymalizację funkcji mózgu i ciała, co przekłada się na wyższy poziom energii, lepszą koncentrację i efektywność w codziennych zadaniach. Wdrażanie strategii mających na celu poprawę snu, zarządzanie stresem i regenerację organizmu.

Personalizacja podejścia do zdrowia:

Kompleksowa analiza biomarkerów i genetyki w celu dostosowania planu zdrowotnego do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestnika. Monitorowanie postępów i wprowadzanie odpowiednich modyfikacji w planie zdrowotnym w oparciu o bieżące wyniki i feedback uczestnika.

Wzrost świadomości zdrowotnej i edukacja:

Zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych metod dbania o zdrowie, w tym medycyny funkcjonalnej, dietetyki klinicznej i biohackingu. Rozwój umiejętności samodzielnego zarządzania swoim zdrowiem i podejmowania świadomych decyzji zdrowotnych.

Wsparcie emocjonalne i motywacyjne:

Profesjonalne wsparcie i motywacja ze strony specjalistów, co pomaga w utrzymaniu zaangażowania i konsekwencji w realizacji planu zdrowotnego. Budowanie pozytywnego podejścia do zdrowia i dobrostanu, które przekłada się na długoterminowe korzyści zdrowotne.

S - Doradztwo w zakresie Wellbeing