Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Niepełnosprawność ruchowa - czym tak naprawdę jest?

Niepełnosprawność ruchowa - czym tak naprawdę jest?

 

Niepełnosprawność jest stanem, w którym człowiek doznaje różnego rodzaju ograniczeń w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Ograniczenia te, mogą być skutkiem zaburzeń psychicznych lub fizycznych organizmu człowieka. We współczesnym świecie, niepełnosprawność stanowi bardzo duży problem. Jedną z najczęściej występujących niepełnosprawności jest niepełnosprawność narządów ruchu, inaczej niepełnosprawność ruchowa. Osoby, które w jakimś sposób zostały dotknięte przez niepełnosprawność ruchową, muszą codziennie zmierzać się ze swoją chorobą, ograniczeniem, a często również z wykluczeniem społecznym. 

Niepełnosprawność, istnieje wiele jej definicji, które przedstawiane są ze względu na różne dziedziny nauki: medycyna, socjologia, pedagogika, psychologia czy prawo. Jednak, aby dobrze zdefiniować pojęcie niepełnosprawności, warto odnieść się na początku do definicji zdrowia.

Zdrowie, to jedna z najważniejszych wartości dla każdego człowieka. Najpopularniejsza definicja zdrowia, to „stan pełnego, dobrego samopoczucia/dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego (…) Zdrowie jest pojęciem pozytywnym, obejmującym zasoby osobiste i społeczne oraz możliwości fizyczne, a nie tylko brakiem-obiektywnie istniejącej-choroby, czy niepełnosprawności”. Tak pojęcie zdrowia określa Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO). Zdrowie, często interpretowane jest jako stan fizjologiczno- biologiczny. Analizując związek zdrowia z niepełnosprawnością, należy zauważyć, że zdrowie posiada wiele wymiarów przysługującym osobom z niepełnosprawnością:

  • Zdrowie fizyczne- prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów,
  • Zdrowie psychiczne (umysłowe i emocjonalne)- jasne, logiczne myślenie, a także odpowiednie rozpoznawanie i wyrażanie uczuć,
  • Zdrowie społeczne- utrzymywanie odpowiednich relacji z ludźmi oraz realizacja społeczna,
  • Zdrowie duchowe- związane z wiarą, praktykami religijnymi i/lub z wewnętrznym spokojem.

We współczesnych czasach spotykamy się z ogromną ilością różnego rodzaju wypadków, zarówno samochodowych,  motocyklowych, jak i wiele innych. Problem ten pojawił się już dawno, niestety najnowsze badania potwierdzają, iż z roku na rok problem ten wzrasta. Często osoba, która w jakimś większym stopniu uległa wypadkowi, w skutek różnego rodzaju uszkodzeń organizmu, staje się osobą niepełnosprawną. Niepełnosprawność jednak, nie dotyczy tylko osób po wypadkach, czasami uszkodzenia pojawiają się już w okresie płodowym, co powoduje narodziny dziecka z tzw. niepełnosprawnością wrodzoną. Osoby niepełnosprawne ruchowo określane są inaczej jako osoby z ograniczeniami ruchomości w zakresie kończyn górnych, dolnych, a także kręgosłupa, na skutek urazu zarówno centralnego jak i obwodowego układu nerwowego, układu kostnego, czy też mięśniowego.

Czy można „leczyć” niepełnosprawność? Niestety, zwykle jest ona stanem trwałym. Nie jest to choroba, ale to właśnie ona może być często przyczyną niepełnosprawności. Istnieje jednak kilka metod, które pomagają w usprawnianiu osób niepełnosprawnych. Głównymi metodami są rehabilitacja i terapia zajęciowa.

Rehabilitacja ze względu na działanie wyróżnia trzy kierunki:

  • Leczniczo - medyczny,
  • Społeczny,
  • Zawodowy.

Pierwszy z nich leczniczo – medyczny, to program funkcjonalnego leczenia, którego celem jest przywrócenie pełnej lub możliwie największej sprawności pacjenta w codziennym życiu. Jest mnóstwo wykorzystywanych w rehabilitacji metod i technik usprawniania, jednak najchętniej i najczęściej wykorzystywana jest przede wszystkim kinezyterapia, która polega na leczeniu z wykorzystaniem ruchu. Należą tu wszelkiego rodzaju ćwiczenia ruchowe, umożliwiające w dalszym etapie rehabilitacji utrzymanie wypracowanego już zakresu ruchów w stawach i poprawy siły mięśniowej. Ponadto, jest to metoda znacznie wpływająca na poprawę kondycji fizycznej pacjenta, a także na wiele innych jego układów. Podstawą jednak do poprawy funkcjonowania pacjenta i widocznego postępu pracy, jest jego regularne i aktywne uczestnictwo w rehabilitacji.Kolejnym kierunkiem jest społeczny, który odpowiedzialny jest za przywrócenie osobie niepełnosprawnej jak największej samodzielności w życiu społecznym, kulturowym, a także edukacyjnym. Należy pamiętać, że każdy pacjent i jego przypadek kliniczny jest inny, dlatego też różne jest ich zapotrzebowanie na pomoc w kierunku społecznym. Istnieją osoby, które mogą potrzebować pomocy w tym kierunku tylko przez jakiś okres, ale są też tacy pacjenci, którzy potrzebują stałego wsparcia.Rehabilitacja społeczna rozpoczyna się już w szpitalu, pomaga pacjentom w akceptacji samych siebie, w odnalezieniu się w zmienionej sytuacji życiowej, znalezieniu wsparcia najbliższych itp. Dalsza jej część odbywa się już we własnym środowisku, miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, a czasami osoby takie ze względu na samotność, lub inne różnego typu przyczyny umieszcza się w domu opieki.Ten kierunek rehabilitacji ma szanse na sukces, jeśli pacjent wyraża chęć integracji z otaczającymi go osobami, a także jeśli to otaczające go społeczeństwo będzie traktować go jak osobę zdrową, niczym się nie wyróżniającą. Rehabilitacja społeczna, często wiąże się z kierunkiem zawodowym.Celem kierunku zawodowego jest przystosowanie i przygotowanie osoby niepełnosprawnej do aktywizacji zawodowej. Brane pod uwagę są kwalifikacje pacjenta, ale także jego stan zdrowia. Człowiek, który z jakiejś przyczyny został osobą niepełnosprawną zdecydowanie często posiada jeszcze określone rodzaje sprawności, które może wykorzystać w zarówno życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Niepełnosprawność stanowi od lat bardzo duży problem współczesnego świata. Jest ona niesamowitym ograniczeniem dla wszystkich ludzi. Każdy człowiek marzy o tym, aby być zdrowym, sprawnym, poniekąd samowystarczalnym itp. jednak czasami los na to nie pozwala. Istnieje wiele definicji niepełnosprawności, którą w zależności od rodzaju uszkodzenia, ograniczeń itp. klasyfikuje się do danej grupy. Jednym z rodzajów niepełnosprawności jest niepełnosprawność ruchowa.

Przyczyn niepełnosprawności jest bardzo dużo, niestety nie zawsze można jej zapobiec. Istnieje jednak kilka metod usprawniania pacjentów niepełnosprawnych ruchowo.